โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 34 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

(e-LAAS) ประจำปี 2556

  รุ่นที่ 34

สำหรับจังหวัดนครพนม นครปฐม นครราชสีมา  

ชุมพร นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ตาก

นครนายก อุบลราชธานี และชัยนาท

  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ

(ชื่อเดิม โรงแรมตรัง) กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2556

รุ่นที่ 1 - 33 **คลิ๊กที่นี่**