โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๐๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8

 

ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 304 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83 แห่ง

 

ในจังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชุมพร เชียงใหม่ นครนายก นครพนม

นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์   ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์

พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต

ร้อยเอ็ดระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สตูล      

สมุทรปราการ สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์

หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

 

 

  

รุ่นที่ 1-7 "คลิกที่นี่"