การให้บริการระบบ call center e-LAAS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ระบบ call center e-LAAS  02-206-6300

บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS

ในเรื่องการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี 2560 

ในวันและเวลา ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-20.00 น. 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 8.30-22.00 น.

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๑ น.