top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๑๕ น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๕๐ น.
 
แจ้งยอดภาษีจัดสรร ประจำเดือนกันยายน 2555 ยอดรวม 7,634,909,311.61 บาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas 

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้


คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙:๑๐ น.
 
ตรวจสอบยอดบัญชี ต่างๆ เพื่อปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

  Embarassed  ด่วน กรุณาตรวจสอบยอด ลูกหนี้ และ ฎีกา

ไปที่  => เมนู การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปี

      เลือก ตั้งยอดเงินค้างชำระภาษี เพื่อตั้งเป็นลูกหนี้(กรณีนี้สำหรับ อปท.ที่รับชำระภาษี รายผู้ชำระ  บนระบบ) กรุณาตรวจสอบด้วย ยอดบัญชีลูกหนี้จะได้ตรงกัน

เลือก บันทึกฎีกาค้างจ่าย เพื่อตรวจสอบจำนวนฎีกา นับจำนวนฎีกาที่เป็นเอกสารให้มีจำนวนเท่ากับฎีกาบนระบบด้วย และหากมีข้อความแสดงยังไม่ตรวจรับฎีกา กรุณาตรวจรับ ฎีกา และ เอกสาร เพื่อระบบจะได้บันทึก บัญชี ฎีกาค้างจ่าย

2012-09-25

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๔๐ น.
 
บทส่งท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                         บทส่งท้าย

**ตรวจสอบรายการตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ก่อนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กรณีมีรายชื่อผู้เสียภาษี ระหว่างปีไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินบนระบบ ไปรับที่ จัดเก็บนอกสถานที่ ให้แก้ไขงวดที่ชำระภาษีให้เป็น 1 เพื่อจะไม่เป็นลูกหนี้ในปี ต่อไป** SmileSmileSmileSmileรายการที่ตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินฯรวมรายการค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมในหมวดนี้  สามารถกันเงินไม่ก่อหนี้ได้ตามระเบียบฯTongue outTongue outTongue outTongue out

 ♥♥♥♥♥ปิดบัญชีตามวันที่ คือ 30 กันยายน 2555♥♥♥♥♥

ผอ./หน.คลัง พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ ASEAN ช่วงนี้ยังมีเวลาให้ปรับ ทัศนคติ วิธีการทำงาน รู้จักใช้หลักบริหารในการจัดการ และแม่น กฎระเบียบ  คำว่า ไม่ตรงกับมือ ไม่ควรใช้ ถ้ามือทำดีมีมาตรฐาน  e--- ต่าง ๆไม่เกิด e-laas ไม่ใช่ program ที่เป็นอาชญากร หรือ ประหลาด ทั่วโลกใช้ PROGRAM COMPUTER ทำงานที่เป็นงาน ROUTINE ทั้งนั้น งานคลังเป็นงาน ROUTINE ทำไมจึงมอง PROGRAM นี้อย่างเอาเป็นเอาตายกับระบบนี้เหลือเกิน program นี้แก้ปัญหา ช่วย การทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานทีีมาตรวจสอบมองหน้าตาเดียวกัน ส่งเสริมและพัฒนา อปท. โดยเฉพาะ ผอ./หน.คลัง จะได้มีเวลา ตรวจสอบทบทวนงานที่เบิกจ่ายไปแล้ว ซึ่งในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเอกสารการเบิกจ่ายมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบ ไม่เคยได้รับการเหลียวแล หลังจากที่เบิกไปแล้ว  ทั้งนั้น ควร สอบทานก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าตรวจสอบ อะไรต่างๆ จะดีขึ้น ชีวิตดีขึ้น แน่นอน KissKissEmbarassedEmbarassed อปท.ปูพรมไปทั่วประเทศ ถือเป็นระดับรากหญ้า ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ขับเคลื่อนด้วยเงิน หากมีความเข้มแข็ง จะสามารถประมวลข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพ การคลัง ว่าปัญหาจริงๆ ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไร จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำไปแก้ปัญหาในภาพรวม

                           **นิททุกโข โหมิ      อเวโร โหมิ**

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๔ น.
 
แจ้งยอดภาษีจัดสรร ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ยอด 5,566,086,277.63 บาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๒ น.
 
สร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับ AEC PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

          สร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับ AEC

                      อบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

                   อปท. จังหวัดปัตตานี @หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

      

      

      

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๐๒ น.
 
แจ้งยอดจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2555 ยอดรวม 8,490,855,173.21 บ. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๕๗ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ21222324252627282930ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 29 จาก 31

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2388
mod_vvisit_counterเมื่อวาน26879
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้81409
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน256294
mod_vvisit_counterเดือนนี้581002
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79423869

We have: 221 guests, 7 bots online
Your IP: 35.173.234.237
 , 
Today: ส.ค. ๒๐, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.