top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
บทส่งท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                         บทส่งท้าย

**ตรวจสอบรายการตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ก่อนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กรณีมีรายชื่อผู้เสียภาษี ระหว่างปีไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินบนระบบ ไปรับที่ จัดเก็บนอกสถานที่ ให้แก้ไขงวดที่ชำระภาษีให้เป็น 1 เพื่อจะไม่เป็นลูกหนี้ในปี ต่อไป** SmileSmileSmileSmileรายการที่ตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินฯรวมรายการค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมในหมวดนี้  สามารถกันเงินไม่ก่อหนี้ได้ตามระเบียบฯTongue outTongue outTongue outTongue out

 ♥♥♥♥♥ปิดบัญชีตามวันที่ คือ 30 กันยายน 2555♥♥♥♥♥

ผอ./หน.คลัง พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ ASEAN ช่วงนี้ยังมีเวลาให้ปรับ ทัศนคติ วิธีการทำงาน รู้จักใช้หลักบริหารในการจัดการ และแม่น กฎระเบียบ  คำว่า ไม่ตรงกับมือ ไม่ควรใช้ ถ้ามือทำดีมีมาตรฐาน  e--- ต่าง ๆไม่เกิด e-laas ไม่ใช่ program ที่เป็นอาชญากร หรือ ประหลาด ทั่วโลกใช้ PROGRAM COMPUTER ทำงานที่เป็นงาน ROUTINE ทั้งนั้น งานคลังเป็นงาน ROUTINE ทำไมจึงมอง PROGRAM นี้อย่างเอาเป็นเอาตายกับระบบนี้เหลือเกิน program นี้แก้ปัญหา ช่วย การทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานทีีมาตรวจสอบมองหน้าตาเดียวกัน ส่งเสริมและพัฒนา อปท. โดยเฉพาะ ผอ./หน.คลัง จะได้มีเวลา ตรวจสอบทบทวนงานที่เบิกจ่ายไปแล้ว ซึ่งในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเอกสารการเบิกจ่ายมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบ ไม่เคยได้รับการเหลียวแล หลังจากที่เบิกไปแล้ว  ทั้งนั้น ควร สอบทานก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าตรวจสอบ อะไรต่างๆ จะดีขึ้น ชีวิตดีขึ้น แน่นอน KissKissEmbarassedEmbarassed อปท.ปูพรมไปทั่วประเทศ ถือเป็นระดับรากหญ้า ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ขับเคลื่อนด้วยเงิน หากมีความเข้มแข็ง จะสามารถประมวลข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพ การคลัง ว่าปัญหาจริงๆ ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไร จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำไปแก้ปัญหาในภาพรวม

                           **นิททุกโข โหมิ      อเวโร โหมิ**

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๔ น.
 
แจ้งยอดภาษีจัดสรร ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ยอด 5,566,086,277.63 บาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๒ น.
 
สร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับ AEC PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

          สร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับ AEC

                      อบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

                   อปท. จังหวัดปัตตานี @หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

      

      

      

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๐๒ น.
 
แจ้งยอดจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2555 ยอดรวม 8,490,855,173.21 บ. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                       

โอนเงินภาษีจัดสรรเข้าบัญชี
         ให้ตรวจสอบยอดที่ธนาคารและลงบันทึกบัญชีในระบบ e-Laas

กรณี อปท. ที่ยังไม่เข้าระบบ สามารถนำยอดนี้ไปบันทึกบัญชีด้วยระบบมือได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๕๗ น.
 

 

 


 
คลิกที่รูป เพื่อดูรูปอื่นๆ

จังหวัดตาก โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยเชิญ อาจารย์ลักขณา ปัสนานนท์ และทีมวิทยากรจากกรมส่งเสริมฯ ใหักับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตากจำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 2-9 พ.ย. 2553

 


 
คลิกที่รูปเพื่อดู รูปอื่นๆค่ะ

โครงการอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรุ่นที่ 42 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน  2553

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ2122232425262728ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 27 จาก 28

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23740
mod_vvisit_counterเมื่อวาน63380
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้375594
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน392096
mod_vvisit_counterเดือนนี้882489
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1670716
mod_vvisit_counterAll days71706173

We have: 524 guests, 32 bots online
Your IP: 52.91.176.251
 , 
Today: ก.พ. ๑๖, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.