top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


feed-image Feed Entries
ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของ e-LAAS
ประกาศปิดปรับปรุงระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ e-LAAS

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

เนื่องจากการปรับปรุงระบบในวันที่ 19-20 พ.ค. 2562

ทำให้ระบบขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้

จึงขอปิดระบบเพื่อทำการแก้ไข

ทีมผู้ดูแลระบบขออภัยเป็นอย่างสูงในความขัดข้องที่เกิดขึ้น


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗:๑๕ น.
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 8 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประจำปี 2562 รุ่นที่ 8 

ระหว่างวันที่ 13  - 17 พฤษภาคม 2562

 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 300 ราย

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120 แห่ง

 

          รุ่นอื่น ๆ   "คลิกที่นี่"  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘:๑๘ น.
 
ประกาศปิดปรับปรุงระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ e-LAAS

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 น.

ถึงวันอังคารที่  21 พ.ค. 2562 เวลา 06:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๒๒ น.
 
แก้ไขรายการ 8/5/62 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  10 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป

จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

1. กรณีเปิดใช้ 2 ปีงบประมาณ

สามารถจัดทำเช็คโอนเงินระหว่างบัญชีปี 2562 ได้

คลิกที่นี่

 

2. แก้ไขสิทธิ์เจ้าหน้าที่การเงินไม่ให้อนุมัติใบผ่าน

และเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ให้แก้ไขฐานเจ้าหนี้

 คลิกที่นี่

 

3. ยืมเงินสะสมประเภท "อื่น ๆ"

แก้ไขให้สามารถส่งใช้เป็นรายจ่ายจากเงินสะสมได้

คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๒๓ น.
 
แก้ไขการพิมพ์ฎีกา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้ไขการพิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ

ให้แสดงหน้าก่อนพิมพ์เป็นแบบ Template

เช่นเดียวกับการออกใบเสร็จรับเงิน

คลิกที่นี่

 

ตั้งแต่วันที่  25 เมษายน 2562  เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒:๑๕ น.
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเพิ่มประเภทรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้สามารถร่างประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้

 

ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน 2562  เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๕๕ น.
 
ปรับปรุงระบบ 4 เมษายน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 

1. แก้ไขการแสดงฎีกา กรณีหักคืนเงินล่วงหน้า

โดยให้คำนวณมูลค่าสินค้าหรือบริการ

หลังจากหักคืนเงินล่วงหน้า

คลิกที่นี่

 

2. เมนูจัดทำฎีกา แก้ไขข้อความจาก

"ค่าใช้จ่ายอื่น" เป็น "ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ."

ค่าใช้จ่ายประสงค์ให้หัก   คลิกที่นี่

และ ฎีกาเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น กยศ. คลิกที่นี่

 

3. แก้ไขให้ระบบสามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีบางส่วนได้

คลิกที่นี่

 

4. แก้ไขหน้าจอการรับชำระภาษี

จากฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี

เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาให้ค้นหาที่อยู่ทรัพย์สิน

โดยเลือกหมู่ที่ได้

คลิกที่นี่

 

5. หน้าจอรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์

และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่เมนูสาธารณสุข ปิดไม่ให้รับ

คลิกที่นี่

 

ตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2562  เป็นต้นไป

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 29

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้30272
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18277
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้84863
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน254267
mod_vvisit_counterเดือนนี้774408
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1320678
mod_vvisit_counterAll days76138207

We have: 208 guests, 21 bots online
Your IP: 54.146.98.143
 , 
Today: พ.ค. ๒๑, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom
top

คำถามฮิต ติดดาว

บทความ ล่าสุด


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.