top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก เมื่อเข้าระบบแล้วมีปัญหา ระบบข้อมูลรายรับ - การจัดเก็บรายได้
ระบบข้อมูลรายรับ - การจัดเก็บรายได้

คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลการรับเงินจากผู้มาชำระภาษีประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมทั้งการรับเงินที่รัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดสรรให้ การจัดทำใบนำส่ง การจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง ทะเบียนเงินรายรับและสมุดเงินสดรับ นอกจากนั้นระบบข้อมูลรายรับยังประกอบไปด้วยรายงานทางการเงินต่างๆได้แก่ รายงาน ก.ค.1 ก.ค.2 รายงานต่างๆ

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การตั้งค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5723
2 การออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แบบมีภาษีหน้าฎีกาและค่าปรับหน้าฎีกา สถ. (สน.คท.)(สพช.) 8211
3 การลงบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินค่าขยะ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 7725
4 การรับเงินภาษีจัดสรรบนระบบ e-LAAS สถ. (สน.คท.)(สพช.) 8945
5 การบันทึกรับเงินอุดหนุนทั่วไปบนระบบ e-LAAS สถ. (สน.คท.)(สพช.) 8186
6 วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (กรณีค่าจ้างพนักงานจ้างและลูกจ้าง) สถ. (สน.คท.)(สพช.) 9165
7 รับคืนเงินจากฎีกาตามงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว สถ. (สน.คท.)(สพช.) 17932
8 ทำใบสำคัญสรุป เพื่อนำฝากหลายบัญชีอย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 12400
9 การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 22787
10 ผู้เสียภาษีประสงค์จะผ่อนชาระ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 6391
11 วิธีการแก้ปัญหา พ.ศ. ในการจัดทำใบนำส่งไม่ถูกต้อง สถ. (สน.คท.)(สพช.) 8317
12 การรับเงินที่ระบบคำนวนเป็น ทศนิยม ต้องจัดการอย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 18602
13 การรับเงินอุดหนุน จากหน่วยงานอื่น บันทึกเข้าระบบฯ อย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 6140
14 กรณีบันทึกรายการเงินรับฝาก ในระบบ e-LAAS สถ. (สน.คท.)(สพช.) 7217
15 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ที่ไหน สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4750
16 แก้ไข ก.ค.2 จะสามารถทำได้หรือไม่ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 7036
17 เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จได้ด้วยหรือ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4942
18 การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพฯ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5668
19 เพิ่มรายการทรัพย์สินของฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีไมได้ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 7244
20 การบันทึกที่อยู่ทรัพย์สิน ไม่มีอำเภอ ตำบล ให้เลือก สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5042
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.