top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก เมื่อเข้าระบบแล้วมีปัญหา ระบบงบประมาณ - การตั้งงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง
ระบบงบประมาณ - การตั้งงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง

คำถามเกี่ยวกับ การทำงานกับระบบงบประมาณ การบันทึกข้อมูลร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายรับ การบันทึกร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย การพิมพ์รายงานประมาณการต่างๆ การอนุมัติ เทศบัญญัติฯ การโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ

 

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิธีการแก้ไขชื่อโครงการ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 10546
2 เพิ่มปีงบประมาณได้อย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 10054
3 เพิ่มชื่อกิจการ ได้อย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4483
4 ทำไมใส่ยอดเงิน กบท. ไม่ได้ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5396
5 อนุมัติงบประมาณไปแล้วทำไมเบิกจ่ายไม่ได้ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4887
6 เพิ่มโครงการไม่ได้ระบบแจ้งว่า"ชื่อโครงการนี้มีในฐานข้อมูลอยู่แล้ว" สถ. (สน.คท.)(สพช.) 6411
7 เข้าเมนูร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย แล้วไม่มีปีงบให้เลือก สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5720
8 การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นโครงการ, ค่ารับรอง หมวดค่าใช้สอย สถ. (สน.คท.)(สพช.) 7179
9 การคำนวณเงินสมทบ กบท. สถ. (สน.คท.)(สพช.) 12988
10 งบเฉพาะกิจการ บันทึกในระบบได้หรือไม่ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4395
11 การโอนงบประมาณ หากเป็นโครงการ โอนได้หรือไม่ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5627
12 ใครควรทำ ร่างประมาณการรายรับ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5113
13 เบี่ยยังชีพคนชรา ตั้งงบประมาณที่ใด สถ. (สน.คท.)(สพช.) 4510
14 เราจะเรียกดูงบประมาณ 2551 ในระบบได้หรือไม่ Master Admin 4705
15 ระบบงบประมาณทำอะไรได้บ้าง ใครเป็นคนใช้งาน สถ. (สน.คท.)(สพช.) 9262
16 การตั้งงบประมาณเพื่อเข้าสู่ e-LAAS สถ. (สน.คท.)(สพช.) 5367
17 เหตุใดร่างประมาณการรายรับปี 52 ไม่มียอดปรากฎ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 3901
18 ไม่มีปีงบประมาณให้เลือกในการร่างเทศบัญญัติ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 6435
19 ยอดประมาณการรายจ่ายใส่เศษไม่ได้ สถ. (สน.คท.)(สพช.) 3551
20 อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ทำอย่างไร สถ. (สน.คท.)(สพช.) 10168
 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.