top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


วิธีแก้ไขปัญหาหน้าจอ Pop-up ไม่ขึ้น PDF พิมพ์
วิธีแก้ไขปัญหาหน้าจอ Pop-up ไม่ขึ้น
        1. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (คลิกที่นี้)
        2. การตั้งค่า Pop-up Blocker ใน Internet Explorer (คลิกที่นี่)
        3. การเรียกแสดงแถบเมนูของโปรแกรมเสริม (View Menu Bar Plug-in)  (คลิกที่นี่) หากทำตามแล้วไม่มีการติดตั้งโปรแกรมเสริมเอาไว้เลยให้ข้ามไปทำข้อ 6
        4. หากต้องการใช้โปรแกรมเสริมประเภทแถบเมนูต่อไปให้ทำตามขั้นตอน การตั้งค่าโปรแกรมเสริมประเภทแถบเมนู (Menu Bar Plug-in)เพื่อใช้งานต่อ  (คลิกที่นี่)
        5. หากไม่ต้องการใช้งานแถบเมนูของโปรแกรมเสริมอีกให้ทำตามขั้นตอนของ การถอนการติดตั้งโปรแกรมเสริมประเภทแถบเมนู (Uninstall Menu Bar Plug-in) (คลิกที่นี่)
        6. เข้าสู่ระบบ www.laas.go.th ถ้าหากเปิดหน้าแรกตาม LINK นี้แล้วมีหน้า Pop-up ขึ้นมา แสดงว่าท่านแก้ไขปัญหาหน้าจอ Pop-up เรียบร้อยแล้ว

 

>>  สามารถใช้สคริปตั้งค่า pop-up ได้ที่นี่ <<

 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.