top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก เมื่อเข้าระบบแล้วมีปัญหา การพิมพ์รายงาน - Printer พิมพ์ไม่ออก หรือพิมพ์รายงานจากระบบ e-LAAS ไม่ได้
พิมพ์ไม่ออก หรือพิมพ์รายงานจากระบบ e-LAAS ไม่ได้ PDF พิมพ์
วิธีแก้ปัญหาพิมพ์รายงานออกจากระบบไม่ได้
        1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (คลิกที่นี้)
        2. ตรวจสอบการตั้งค่า Pop-up Block (คลิกแต่ละขั้นตอน)
              2.1.  การตั้งค่า Pop-up Blocker ใน Internet Explorer (คลิกที่นี้)
              2.2.  การเรียกแสดงแถบเมนูของโปรแกรมเสริม (View  Menu  Bar Plug-in) (คลิกที่นี้)
              23.  การถอนการติดตั้งโปรแกรมเสริมประเภทแถบเมนู(Uninstall Menu Bar Plug-in) (คลิกที่นี้)
              2.4  การตั้งค่าโปรแกรมเสริมประเภทเถบเมนู (Menu Bar Plug-in) เพื่อใช้งานควบคู่กันไปกับระบบ(คลิกที่นี้)
        3. ทดลองพิมพ์รายงานออกจากระบบ
        4. ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมสำหรับพิมพ์ (คลิกที่นี้)
        5. ติดตั้งโปรแกรมสำหรับพิมพ์แบบปกติ (คลิกที่นี้)
        6. ทดลองพิมพ์รายงานออกจากระบบ ถ้าพิมพ์ได้ก็ไม่ต้องทำขั้นตอนต่อไป
        7. การใช้โปรแกรมแก้ปัญหาพิมพ์ไม่ได้ (คลิกที่นี้)
        8. ทดลองพิมพ์รายงานออกจากระบบ
 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.