โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 42 8/head> top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ a-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)

<+div>
หน้าแรก ข่าวล่าสุด โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 42
8/tr>
โครงการอบรมระบบบัฉชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 42 PDF พิมพ์ อีเมล
<+tr>
เขียนโดย สฒ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันจันทร์ที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
8/table>

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์8/p>

(e-LAAS) ประจำปี 2556

  รุ่นที่ 42

สำหรับจังหวัดอ่างทอง อุบลราชธานี

อุดรธานี หนองคาย  

  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ

(ชื่อเดิม โรงแรมตรัง) กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2556

รุ่นที่ 1 - 41 **คลิ๊กที่นี่8/font>**

 
<`iv id="rightcolumn">

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  
02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

<+font>

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ8/font>

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช