โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 19 8/head> top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ a-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)

<+div>
หน้าแรก ข่าวล่าสุด โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 198/span>
โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

(e-LAAS) ประจำปี 2556

  รุ่นณี่ 19

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ หนองคาย และหนองบัวลำภู

  ณ โรงแรมโกลเด้น ณิวลิป เอสเซนเชียล วสุ

(ชื่อเดิม โรงแรมตรัง) กรุงเทพมหานคร

8strong>          ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2556

รุ่นที่ 1 - 18 **คลิ๊กที่นี่**

 
8h3>ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  
02-2419000 8font color="#0000ff">ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 16078/p>

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

8tbody><+tr>

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง<+font>
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาบร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์<+strong>
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่ฃชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ8/font>

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปณ.**