top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หน้าแรก เมื่อเข้าระบบแล้วมีปัญหา ระบบข้อมูลรายจ่าย - ขอซื้อขอจ้าง สัญญา ฏีกา ความหมายของสถานะในการค้นหา เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง
ความหมายของสถานะในการค้นหา เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง PDF พิมพ์
เขียนโดย สถ. (สน.คท.)(สพช.)   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

          ความหมายของสถานะในการค้นหา เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง

สถานะความหมายแก้ไข / ยกเลิก
จัดทำ

จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง โดยที่ยังไม่ได้พิมพ์

 

สามารถแก้ไขและยกเลิกได้
พิมพ์

พิมพ์เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงแล้ว  แต่ยังไม่ได้ลงนามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง

สามารถยกเลิกได้
อนุมัติ

ลงนามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง สามารถจัดทำฎีกาต่อในขั้นตอนต่อไป

 

สามารถยกเลิกได้
ต่อท้าย: จัดทำ

จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญา โดยที่ยังไม่ได้พิมพ์

 

สามารถแก้ไขและยกเลิกได้
ต่อท้าย:พิมพ์

จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญา แต่ยังไม่ได้ลงนามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง

 

สามารถยกเลิกได้
ต่อท้าย:อนุมัติ

ลงนามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงแล้ว สามารถจัดทำฎีกาต่อในขั้นตอนต่อไป

 

สามารถยกเลิกได้
ทำฎีกาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง มีการจัดทำฎีกาแล้ว 

ต้องยกเลิกฎีกาทั้งหมดที่จัดทำแล้วก่อน จึงจะสามารถยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงได้

 

เสร็จสิ้นทำการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ไม่สามารถยกเลิกได้

 

ทิ้งงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงที่ทิ้งงานแล้ว

 

ไม่สามารถยกเลิกได้
ยกเลิก

เอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงที่ยกเลิกแล้ว

 

-
 

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.