top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


รายการที่ก่อหนี้แล้ว PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 Coolสำหรับรายการที่ได้มีการทำข้อตกลง หรือ ทำสัญญา บนระบบ แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่หมด หรือมีการขยายเวลาตามระเบียบพัสดุฯ กรณีนี้ให้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาในระบบ ทำครบถ้วนตามขั้นตอน ระบบจะบันทึก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ในระบบ (ไม่ต้องพิมพ์หน้าฎีกา)

  กรณีที่ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เป็นกรณีที่ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว มีการขอขยายเวลาด้วยเหตุตามระเบียบกำหนดและไม่คิดค่าปรับ กรณีนี้ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา

  แต่หากเป็นกรณีปกติที่ครบสัญญาแล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ไม่ต้องทำอะไร เพราะระบบจะกันเงินให้ อัติโนมัติ และเมื่อมีการเบิกจ่ายจะคำณวนค่าปรับ ตามระเบียบฯ

 
กันเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2553  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำหรับรายการที่ประสงค์จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

 => ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย => รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 => งบประมาณปีปัจุบัน ใส่วงเงินที่ประสงค์จะกันเงิน กด บันทึก พิมพ์รายงาน

       เพื่อเสนอสภาฯ อนุมัติรายการขอกันเงินไปดำเนินการในปีต่อไป

       ตามระเบียบ มท. เบิกจ่ายฯ ข้อ 59

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ประสงค์

จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

=> ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย

=> รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 กด บันทึก พิมพ์รายงาน

 เสนอ ผู้บริหาร (เนื่องจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ไม่ได้

ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ)

 

 
การเตรียมการสำหรับการปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                        ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

   แจ้งสำนัก/กอง วางฎีกาบนระบบ เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน สำหรับสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าการศึกษาบุตร

   ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

 
เงินอุดหนุนฯสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ด้วยได้มีหนังสือจาก กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพงวดสุดท้ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร กรณีนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบนระบบ ดังนี้

1. รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงินตามยอดที่รับแจ้ง

2. จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเข้า

       แผนงาน งบกลาง

          งาน งบกลาง

             หมวด งบกลาง

                ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใส่จำนวนเงิน

3.เมื่อจะเบิกเงิน ให้ วางฎีกาเบิกเงิน ที่

งบกลาง เลือกรายการปกติ แหล่งเงินคือเงินอุดหนุนระบุวััตถุประสงค์

ระบบจะยืมเงินสะสมให้ (หากมีเงินสะสมคงหลือเพียงพอ)แต่แสดงฎีกาเบิกเงินงบประมาณ

4. เมื่อจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รับเงินในระบบตามปกติ

 
ระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ปัจจุบัน อปท. ปฏิบัติงานด้านการคลังด้วยระบบมือ ตั้งแต่การควบคุมงบประมาณ การออกใบเสร็จรับเงิน การทำฎีกา การลงบัญชี สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทำเช็ค การทำใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ลงทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ลงบัญชีแยกประเภท
จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงาน รับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ฯลฯ

รายการที่กล่าวมานั้น ทำให้ อปท. ไม่สามารถลงบัญชีและปิดงบได้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงนำระบบ electronic มาช่วยในการทำงาน โดยใช้ชื่อว่า  e-laas
เป็นระบบการปฎิบัติด้วยงานด้านการคลัง ซึ่งต้องมี
1. งบประมาณ ปีปัจจุบัน
2.งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นค่าตั้งต้น
3. ข้อมูลผู้รับเงินเดือน
4. ข้อมูลผู้เสียภาษี
5.หากจะรับเงิน ให้รับบน program
6. หากจะวางฏีกาเพื่อเบิกเงิน ให้ทำบน program
7. หากจะจัดซื้อ/จ้าง ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ทำบน program

8. หากระหว่างปี มีการโอนงบประมาณ ให้โอนงบประมาณบน program
ดำเนินการตามที่กล่าวถึง 1-7 เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงบัญชี
e-laas จะลงบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน พร้อมออกงบแสดงฐานะการการเงินประจำปี
ฉะนั้น e-laas จึงไม่ใช่การบันทึกข้อมูล
ไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพิมขึ้น ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับผิดชอบแต่ละกอง เป็นผู้จัดทำ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ616263646566676869ถัดไปสุดท้าย »

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10409
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10409
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน127573
mod_vvisit_counterเดือนนี้10409
mod_vvisit_counterเดือนก่อน598295
mod_vvisit_counterAll days35257178

We have: 188 guests, 45 bots online
Your IP: 54.166.85.209
 , 
Today: มี.ค. ๐๑, ๒๕๕๘
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.