top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ลงฎีกาตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้ลงใบผ่านใบแรก เพื่อเป็นค่าตั้งต้นแล้ว รายการต่อไปต้องนำรายการ รับ จ่าย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันเข้าระบบ

 1.ลงฎีกาที่เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นปัจุบันหรือยัง ถ้า ยังกรุณารีบทำด้วยคะ เวลาไม่คอยใคร ตอนนี้ 2 เดือนแล้ว ฎีกาแต่ละวัน มีกี่ฎีกา เกิน 1,000 ฎีกาต่อวันหรือ

 2. ลงรายการ ที่รับแล้ว ย่้อนหลัง เป็นปัจจุบันหรือยัง เวลาไม่คอยใคร อย่าให้เป็นดินพอกหางหมู สะสมงานไม่ทำให้มูลค่างานเพิ่มขึ้น คุณค่าของผู้ปฎิบัติงานจะด้อยมากกว่านี้ เพราะว่าแต่ละ อปท.ไม่ได้มีงบประมาณ 100 ล้าน กรุณารีบทำด้วยคะ 

 
เตือนให้ตรวจสอบรายวัน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

  เตือนให้ตรวจสอบประจำวันที่ 28 พ.ย.54

หลังจาก ทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินได้ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ยอดที่ฝากธนาคาร ใบนำฝากธนาคาร ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ตรวสอบหรือยัง ตรวจสอบด้วย

หลังจากที่ได้จัดทำ รายงานการจัดทำเช็ค และ อนุมัติรายงานจัดทำเช็คแล้ว ได้ตรวจสอบ รายการที่เบิกจ่าย แผนงาน งาน หมวด โครงการ ประเภทรายจ่าย ตรงกับหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงิน หรือที่ได้รับอนุมัติให้เบยิกจ่ายแล้วหรือไม่ ตัดจ่ายบัญชีเงินฝากธนาคาร ถูกต้องหรือไม่ จำนวนฎีกาตรงกับรายงานการจัดทำเช็ค หรือไม่ ตรวจถูกต้องแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารตามรายงานการจัดทำเช็คเป็นวัน ๆ ด้วย

หากเป็นการเบิก รายจ่ายค้างจ่ายของปี 2554 หน้าฎีกาแสดงฎีการายจ่ายค้างจ่ายหรือไม่  หากเบิกเงินรับฝาก ตามยอด งบฯ30 กันยายน 54 หน้าฎีกาแสดงรายการ เงินรับฝากหรือไม่ (การเบิกรายการของ ปี 2554 กองคลังวางฎีกาเบิกให้หรือไม่) ตรวจสอบด้วย และรายการเหล่านี้ หากมีการเบิกจ่าย จะไปปรากฎที่รายงานการจัดทำเช็คด้วย)

ตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย รายงานสถานะการเงินประจำวัน ว่าถูกต้องหรือไม่ และนำเสนอผู้บริหาร แล้วหรือยัง

 วันที่ 29 พ.ย.54  ตอนเช้า ก่อน วางฎีกา รับเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท รายงานรับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ด้วย

 
บันทึกใบผ่านใบแรกด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

อปท.ที่ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 54 มาเพื่อล้างข้อมูลเก่าให้ หากประสงค์จะลงระบบด้วยตนเอง  กรุณาศึกษา KM ด้วย เพราะว่าเท่าที่สุ่มตรวจดู ที่ลงเองนั้นผิดทั้งนั้นเลย ช่วยตรวจสอบด้วยคะ

 

 
การบันทึกเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

มีผู้ตรวจสอบที่เข้าไปตรวจสอบ บัญชี ของ อปท. แล้วทักท้วง กรณี ที่ อปท. บันทึก รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดย ให้ อปท.ปรับ วิธีการบันทึกบัญชี  โดยให้แสดงยอดด้าน เครดิต ที่ งบทดลอง โดยให้บันทึก ชื่อบัญชี รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กำหนดวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(งบรัฐบาล) และบัญชีอื่นที่ทำนอง เดียวกัน ในลักษณะนี้ จึงสอบถาม อปท. ว่า ถ้าบันทึกแบบนี้ แล้วเมื่อปิดบัญชี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน แล้ว รายการเหล่านี้จะอยู่ใน บัญชีประเภทใด เพราะว่า ตาม ระเบียบฯที่กำหนดไม่มีชื่อบัญชีเหล่านี้แสดงใน งบฯ ต้อง รับรู้ว่าเป็น รายได้ หรือไม่เป็น รายได้ ถ้าไม่เป็นรายได้ ก็เป็นเงินรับฝาก จึงให้ผู้ที่ตรวจบัญชี ช่วยศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ  และวิเคราะห์ หลักบัญชี และผังบัญชี ที่กำหนด  ด้วย เพื่อจะได้ รู้รับ จ่าย จริงตามกฎหมายและงบที่แสดงฐานะการเงินจริง  แต่ในกรณี ของ อปท. แห่งนี้ ให้ บันทึก  บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ เพราะว่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็น รายรับ ของ อปท. ด้วยมีเหตุให้เบิกจ่้ายไม่ทันในปี 2554 จึงให้บันทึก เป็น รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ เพื่อเป็นค่าตั้งต้นในระบบ

 
อปท.เมื่อเข้าระบบแล้ว ไม่เห็นยอดจากบัญชีแยกประเภท PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 อปท.ใด ที่นำยอดจากงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2554 โดย ใบผ่านทั่วไป เป็นใบแรก แล้ว ปรากฎว่า รายการดังกล่าวไม่แสดงยอดที่ บัญชีแยกประเภท หรือ ไม่สามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ กรณีนี้ แสดงว่า ในระหว่างที่ยังไม่ได้อนุมัติใบผ่านใบแรก มีการรับเงินในระบบก่อน จึงทำให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ กรณีนี้ ต้องล้างข้อมูลก่อน ดังนั้น จึงขอให้ fax งบฯ 30กันยายน 2554 มาเพื่อให้ ส่วนกลางเข้าระบบให้ ระหว่างนี้ขอให้ หยุดการทำงาน จนกว่าจะอนุมัติใบผ่านใบแรก โดยให้ติดตามจาก ระบบ
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15918
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้41257
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน173972
mod_vvisit_counterเดือนนี้582686
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1003691
mod_vvisit_counterAll days59900511

We have: 542 guests, 17 bots online
Your IP: 23.20.7.34
 , 
Today: พ.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.