top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การกันเงิน และปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

  การบันทึกรายการกันเงิน

1. กรณีขยายเวลากันเงินของปีเก่า ไปที่ รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี เมนูย่อย  รายการกันเงินของปีเก่า มีช่องให้เลือก 2 ช่อง คือ ขยายเวลากันเงิน หรือ ตกเป็นเงินสะสม  เลือกช่องตามทีความต้องการ

2.กันเงินปีปัจจุบัน รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี เมนูย่อย รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี) เลือก เงินงบประมาณประมาณ(ปีปัจจุบัน) และหรือ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ปีปัจจุบัน)

การบันทึกเพื่อปิดบัญชี

1.เมนู การปรับปรุงบัญชี เมนูย่อย การปรับปรุง ณ วันสิ้นปี งบประมาณ

-กรณีมีลูกหนี้ค้าง ให้ บันทึก การตั้งยอดเงินค้างชำระภาษีเป็นลูกหนี้

-กรณีมีการตรวจรับฎีกาแล้วไม่ได้เบิกจ่าย ให้ บันทึกฎีกาค้างจ่าย

-กรณีมีรายการค้างเงินยืมเงินงบประมาณ บันทึกผัดส่งลูกหนี้ฯ

-กรณีมีรายจ่ายรอจ่ายไม่ประสงค์จะจ่าย ให้บันทึกฌอนรายจ่ายเข้าเงินสะสม

-กรณีมี รายการ ที่ทำ สัญญา/รายงานขอซื้อ/จ้างไว้แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ให้ บันทึกรายการก่อหนี้ผู้พันค้างจ่าย

♣ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันค้างจ่าย มีรายงานแสดงรายละเอียดสามารถพิมพ์มาตรวจสอบและดูได้

 

 

 
รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 Foot in mouth เนื่องจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ ให้ อปท. แต่โอน GFMIS ไม่ทัน หาก อปท.ทราบยอดเงินให้บันทึก รับเงินรายได้ในปี 2554 บนระบบดังนี้

เมนู การปรับปรุงบัญชี การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ เลือกใบผ่านรับ

DR.บัญชี เงินฝากจังหวัด

CR.บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ

Kissหากไม่ทราบยอดก็ไม่ต้องบันทึก ให้ไปรับปีต่อไป

 
การคำณวนเงิน กบท. จากงบประมาณเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 อปท. ที่มียอดรับจริงเกินประมาณการรายรับ และประสงค์จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ไป กด บันทึกที่ ร่างประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม)ให้ กดบันทึกเพื่อแสดงยอดรับจริง จากนั้นไป ตั้งรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ ร่างประมาณการรายจ่าย(เพิ่มเติม) ระบบ คำณวนเงิน กบท. ให้จากยอดที่รับเกินประมาณการ ตัวอย่าง

ประมาณการรับ 100 บาท ประมาณการรายจ่าย 100 บาท รับจริง 128 บาท ประสงค์จะตั้งรายจ่ายเพิ่มเพียง 12 บาท ระบบคำณวน เงิน กบท. จากยอดที่เกิน คือ 28 บาท ฉะนั้น มียอดรายจ่ายที่ตั้งเพิ่มคือ 12 บาท + เงิน กบท.      เงินรับจริงที่เหลืออีกประมาณ 16 บาท ต่อมาจะตั้งรายจ่ายเเพิ่มเติมอีกจากยอดรับจริงเดิม คือประมาณ 16 บาท ระบบไม่คำณวนเงิน กบท.

สำหรับเรื่องนี้ให้ไปศึกษาจาก นส.กระทรวงมหาดไทย มท.0808.5/ว 1767 ลว. 26 สิงหาคม 2554 เรืิ่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

 
กรณีมีรายได้จริงเกินประมาณการรายรับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 Surprised อปท.ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม บนระบบ ยอดประมาณการรายรับในทะเบียนรายรับ แสดงยอดเดิม ในขณะที่ตามทะเบียนรายรับ มีการแสดงยอดรายได้จริง แล้วนำยอดที่รับเกินไปตั้ง รายจ่ายเพิ่ม ฉะนั้น ยอดประมาณการเดิมก็ไม่เปลี่ยน ตัวอย่าง  ประมาณการรับ 100 บาท ประมาณการจ่าย 100 บาท รับจริง 115 บาท  จำนวน 15 บาท ไปตั้งรายจ่ายเพิ่ม รายจ่ายที่เพิ่มไปแสดงในรายงานงบประมาณเพราะว่าต้องไปจ่าย สำหรับรายได้รับเข้ามาแล้ว ฝากในธนาคาร ทำไมต้องไปเพิ่มในประมาณการ กรุณาคิด หลายๆ กระบวน ด้วย อย่าไปคิดว่าต้องเหมือนมือ

e-laas เป็นเรื่องของการ re-engineering เปลี่ยนแปลงความคิดเดิม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย สะท้อนการทำงานและความจริง ทั้งนี้ ยึดถือระเบียบ กฎหมาย เป็นหลัก

 
ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 Sealed ดูยอดเงิน และลองดูค่าใช้จ่ายปี 2555 เกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายประจำ ช่วยน้ำท่วม ขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ♥ เป็น สัญญานเตือนเตรียมความพร้อม

ณ วันนี้ กรุณาตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี กับ

บัญชีแยกประเภท > มือ บัญชีแยกประเภท > ในระบบ

>สมุดเงินฝากธนาคาร หากมียอดไม่ตรงกับสุมดเงินฝากธนาคาร ให้ ทำ Bank Statement เพื่อพิสูจน์ยอด

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7695
mod_vvisit_counterเมื่อวาน41355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้154162
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน206157
mod_vvisit_counterเดือนนี้766690
mod_vvisit_counterเดือนก่อน462007
mod_vvisit_counterAll days46319340

We have: 130 guests, 139 bots online
Your IP: 54.197.104.221
 , 
Today: มี.ค. ๓๐, ๒๕๖๐
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.