The News
top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


อปท. ที่แจ้งว่าปิดบัญชีแล้วยอดไม่ตรง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมที่แจ้งมาว่า เมื่อปิดบัญชีแล้ว ปรากฏว่า ยอดไม่ตรงกัน ให้ปรับปรุงรายการเพื่ิอให้ยอดตรงกัน เพื่อความรวดเร็วอันเนื่องมาจาก เวลาไม่คอยใคร ทางระบบ จะล้าง บัญชีของปี 2554

** แล้วเริ่มปี 2555 ใหม่ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบพยายามตรวจสอบบัญชีทุกวัน ตั้งแต่ รายงานรับ จ่ายเงินสด รายงานสถานะการเงินประจำวัน งบทดลอง รายได้แต่ละวัน รายจ่ายแต่ละวัน สุมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย  งบประมาณคงเหลือ รายงานขอซื้อ/จ้าง บัญชีแยกประเภท นับ ฎีกาที่เบิกจ่ายแต่ละวัน ตรงกับที่ลงสมุดเงินสดจ่ายหรือไม่ นับรายการที่รับเงิน ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ดูรายการรับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จัดสรรเข้ารายจ่ายถูกหรือไม่ เงินรับฝากต่างๆ ตรงหรือไม่  ** ขอให้ หัวหน้าคลังตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ถ้าตรวจสอบไม่ได้ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ปฎิบัติงาน ทุกวัน ช่วยตรวจสอบ เพื่อสิ้นปี จะได้ไม่มีปัญหา และจะบริหารงบประมาณ ประจำปีได้ทันเสียที

 จะมีข้อความแจ้งจากส่วนกลาง ช่วยอ่านด้วยคะ

 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์(รายจ่ายที่ไม่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 อปท.ที่ปฎิบัติงาน การ รับ จ่าย บนระบบ e-laas จะต้องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ ผดด. ไม่ต้องรอ สถ.แจ้ง ให้ **รับแจ้งยอดเงินเท่าจำนวนที่จะต้องจ่ายในเดือนนั้น** และ**จัดสรร** บนระบบ เลือก

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ หมวดเงินฝ่าย(ประจำ) ประเภท ค่าพนักงานจ้าง

 แล้ววางฎีกาเบิกเงิน เลือกแผนงาน/งาน หมวด/ประเภทที่จัดสรร เลือกแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงิน

 
เริ่มระบบครั้งแรก (2) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ในกรณีที่ เริ่มเข้าระบบ ให้ตรวจสอบรายการในปี 2554 ว่า มีการยืมเงินสะสมไปจ่าย ค่าตอบแทนผดด.หรือ รายการอื่นที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือไม่ หากมี ต้องมี บัญชี ดังนี้ ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2554

ด้านทรัพย์สิน (DR) บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ยอดที่มีการยืมไปจ่าย) บัญชีเงินฝากจังหวัด(ยอดเท่าที่ยังไม่ได้รับจากจังหวัด โดยปกติต้องเท่ากับที่ยืมเงินสะสมไปจ่าย) ด้านหนี้สิน บัญชีผัดส่งใบสำคัญที่ยังไม่ได้รับจากจังหวัด

ในกรณีตามที่กล่าว หมายถึงในปี 2554 ต้องบันทึกรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชีรายรับ

 
ลงงบ 30 กันยายน 54 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 *****กรณาอย่าหลงเชื่อ สถาบัน/หน่วยงานที่จัดอบรม e-laas*****

อปท. ที่นำงบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2554 เข้าเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบงบฯที่ปิดจากการทำด้วยมือ ต้องมีชื่อบัญชีดังนี้ ด้านทรัพย์สิน (DR) ยอดเงินฝากธนาคารของแต่ละบัญชี บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย(ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่เกิดขึ้นจริงหรือทุกประเภท) กรณีเทศบาล//อบจ. มีบัญชีเงินฝาก กสท/กสอ บัญชีเงินฝากจังหวัด กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากจังหวัด บัญชีเงินขาดบัญชี(กรณ๊มีการทุจริตและหาผู้รับผิดไม่ได้) บัญชีทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กรณีเทศบาล/อบจ.มีการกู้เงิน บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ กรณีมีการผัดส่งใบสำคัญ 

ด้านหนี้สิน (CR) บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้(ตามแหล่งเงินกู้) กรณีมีการกู้เงิน บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(รายการค้างจ่ายทุกรายการทั้งที่ก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ รวมถึงรายการที่กันไว้จ่ายโบนัส) บัญชีเงินรับฝากอื่น(รายการนี้รวมเงินรับฝากทุกรายการ) บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ(ยอดต้องเท่ากับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ) บัญชีเงินสะสม บัญชีทุนสำรองเงินสะสม (ตรวจสอบยอดจากระบบมือ 2 ด้านต้องเท่ากัน แต่ตามที่ได้ปิดบัญชีที่มี 2ด้านเท่ากัน ไม่ได้เป็นบทสรุปว่าถูกต้อง เมื่อดำเนินการ รับ-จ่าย บนระบบ แล้ว**กรณาอย่าจัดทำใบผ่านรายการปรับปรุงบัญชี เท่าทีผ่านมา เป็นเพราะไปปรับรายการตามความเข้าใจของตัวเองทั้งนั้น**

หากทำไม่ได้ ให้ ไทร 081 1743782 0818319509

 

 
ปิดระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

                                e-laas

   ปิดระบบการดำเนินการ ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2554     เพื่อปรับปรุง server จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3569
mod_vvisit_counterเมื่อวาน14993
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้94894
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน166172
mod_vvisit_counterเดือนนี้612586
mod_vvisit_counterเดือนก่อน797654
mod_vvisit_counterAll days49310260

We have: 174 guests, 9 bots online
Your IP: 54.162.139.217
 , 
Today: ก.ค. ๒๔, ๒๕๖๐
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.